home link   points link   about link   my points link   login link
Login
MUST BE REGISTERED AND LOGGED IN TO EARN POINTS !!

(Posted 7/13/09)

FIND "DESERT DESSERTS"

Once you find the phrase - horizontal, vertical, diagonal, forward, or backward
- click on the cells containing the letters and then click 'Submit'.

STRESEDTRESEDESERTEDESERT
TRSDTRSDESERTSTSDETRSTRDR
REERSDERSRTEDRSESESDESERE
ETSEESDESEDSTSSSRSRSTDSTS
SDTRSRTERSTESDRTEDTDRSESS
SSEESDESTSSDETESRSSEDETRE
ERTSSETERDETRSDETEESRSSSD
DSERDSSEEETESETSEDSTSTERT
TRETSTRDRSSRDEDSSERDRDESR
RESSDSESEDRESTERDESETERDE
ESRTESREREESREDTERSSESDES
SESDSESSESESDESESSESRESEE
EDRESRDEEREESRESEEESDSDED
EESSESDRSDEDESEDRSEEEESRE
DSEDEDEEEERSDETESESERDSEE
ESRSERDSDESESRSDEERDDERSS
SESDSERESSDEESEEEDESESSEE
SREEEEEDERESREESRSSRSEDSR
EEDRSDSRDEEEEDREEESEESESE
RSESERESSDRSESEEDDERDEDER
TSRDSESDEEEESERSESESESREE
EEEESREEEEDEEESEDESDSEDEE
DDESESERESEDREESREEEDERSE
EESESDRESRDSDESEDSRSEDSES
RESSEDERESEDESSEREEESERES

 

 
YOUR ANSWER:        
 

 

©2015 Fly On the Wall Productions LLCThis website was created by Fly on the Wall Productions and TheWebsiteParkingLot.com