home link   points link   about link   my points link   login link
Login
MUST BE REGISTERED AND LOGGED IN TO EARN POINTS !!

(Posted 8/10/09)

FIND "SHE SELLS SHELLS"

Once you find the phrase - horizontal, vertical, diagonal, forward, or backward
- click on the cells containing the letters and then click 'Submit'.

LEHSSLLESEHSELLSSHSLLSEHS
LSESESELSLSEHSHSELLSLESLH
ESLLSHSLESLLSESSSESLHSLEE
HELSSELSSHSLSHSSHSELSELSS
SHELLSLLEHSSLLESEHSEHLELS
SLSELEHLSSESSSSHESESESLSS
LELHSLLELLSELLSSSLSSLLHEL
LSLSSLHLLESLLEHLSLLESLLES
ELESHSESSLHEESSLLEHSSLELS
SHLSLSSESLSHLESESSLESSLSH
ELLESHSHSESLLEHHLLESEHSEE
HSELEESLHSSSSSESELLSSHSLL
SESLSLHSLSSHSSHESELSHELLS
HHLSLLEHSEESEHSSELHSESESL
ESELSLLEHSSHSSELHELLSHSLE
SLHSSSESEHSESHELSLSESSLLS
ELSHESSELEHSSLLESEHSSHLSE
LELLELLLSLSESLHSLSLSHESLL
LLLEHSLLESLHLELEHLSLSEHSL
SLESSSHSSLELLESHESLLLSSSS
HSSHELSSSESLHLSSHLSESLEHS
EHESLLEHSHLSLSEHLELSSLLSH
LLHSLHSESSELEHSLELLEHESLE
LELLESSLHSLLSSLSHLESLSHSE
SLLEHSSLESEHSSELSSSHELLSH

 

 
YOUR ANSWER:        
 

 

©2015 Fly On the Wall Productions LLCThis website was created by Fly on the Wall Productions and TheWebsiteParkingLot.com