home link   points link   about link   my points link   login link
Login
MUST BE REGISTERED AND LOGGED IN TO EARN POINTS !!

 
(Posted 8/10/18)

FIND "ASK A KANSAN"

Once you find the phrase - horizontal, vertical, diagonal, forward, or backward
- click on the cells containing the letters and then click 'Submit'.

ASKANASKASANASASKANSANASN
SNAKASANSKNAKANSAKANKAKAA
NKSASKNAKAASASKASANKASANS
ANAKANASANSKAASNKNSASAKSN
KSNASAKNKANSANANASKAKANSA
AKSAKNSAANKNKSKAKAASAKNNS
KANSNANKSAASAANSASNANASAN
SNKASNANKASNKNAKNAKNSNKNA
ASASKAKASAKASASAKASNKASAK
KAKANANANANKNAKNSANAANAKA
AKNAASASAKANASNAAKASKASAS
SAAKANAKASAAKAAKNAANANKAK
NKSNSKSANANAASNASNKSASANA
ASAANANKSAKAKAKAAKAKAAKAS
KAKNSKAANSANASAKNASANKASN
ANSANAASAKAAKANSANNKSAKNA
SANKASNKANASNAKAKAKANANSK
AKANKNAAKSAKNANASAASKASAA
NAKSAAKANANSAASAANKASNAKS
ASANSKANSKAKNAKAKSANASANA
SKAKAASNANSASAAANASAKNKAN
KASASKAKAKAAKAASKAKANSASA
ANKNASAANSNSANKANSANSKNAK
NKSAKANSKAAKASASKAAKANSKS
SANASKAKASNANASKASKAKANSA

 

 
YOUR ANSWER:        
 

 

©2015 Fly On the Wall Productions LLCThis website was created by Fly on the Wall Productions and TheWebsiteParkingLot.com